Tips

Stickning: Antal maskor som ska läggas upp

Gör en ordentlig provlapp, så att du får fram stickfastheten, dvs. antal maskor på 10 cm. = A
Hur bred ska din stickning vara? = B
(A * B) /10 = Antal maskor du ska lägga upp.

Stickning: Number of sts to cast on.

Make a swatch to find out the gauge, that is, finding out how many sts each 10 cm contains. = A
How wide piece are you making? = B
(A * B)/10 =number of sts to cast on.